פרויקטים בכתיבה טכנית

פרויקטים נבחרים:

 

  • הכנת נוהל תוכניות עדות

  • הכנת מסמך עמדה בנושא הובלת מטענים חורגים

  • סקר ספרות בנושא מפרצי חירום בכבישים מהירים

  • תרגום ועריכת חוברות הדרכה טכניות לעבודה עם ציוד בנייה

  • הכנת מערך הדרכה לעבודה עם ציוד מכני הנדסי - מדריך בטיחות, מדריך לעבודה, מבחני הסמכה ומערכי לימוד

1/4