ניהול פרויקטים

 

פרויקט מוצלח הינו כזה שמשיג את מטרותיו תוך כדי עמידה באילוצים השונים, כגון: לוחות זמנים, תקציב, שימוש במשאבים אנושיים ולא אנושיים. בנוסף, חלק בלתי נפרד ולא פחות חשוב הוא שביעות רצונו של הלקוח. כמובן קיימים קריטריונים נוספים לפרויקט מוצלח: ביצוע פרויקט תוך שמירה על נהלים ותקנים, עמידה בדרישות הלקוח, שמירה על התכנון המקורי וכד'.

 

פרויקט הוא אירוע חד פעמי, תחום בזמן ובתקציב, הנועד ליצור מוצר או שירות. ניהול פרויקטים הוא אוסף פעילויות מתואמות, המתבצעות בזמן מוגדר וקצר יחסית, לצורך מימוש מטרות של הפרויקט.

 

מנהלי הפרויקטים שלנו בעלי ידע נרחב והצלחה מוכחת בניהול פרויקטים, הודות לניסיון רב השנים בפרויקטים מגוונים, המגובה ע''י הסמכת PMP (של אגודת ה-PMI העולמית). אנו משתלבים בכל 5 השלבים של חיי הפרויקט:

 

שלב הייזום וההתנעה

 • עריכת בדיקות כדאיות

 • הכנת מסמכי משמעויות 

 

שלב התכנון

 • הגדרת תכולת העבודה

 • בחירה וניהול צוות מתכננים ויועצים

 • הכנת נהלי עבודה (Management Plans)

 • קידום הליכים סטטוטוריים מול מוסדות התכנון עד לקבלת היתרי עבודה

 • תיאום תכנון מול רשויות וחברות בעלי תשתיות

 • הכנת מסמכי מכרז 

 

 שלב הביצוע

 • ניהול עבודות

 • אבטחה ובקרת איכות

 • ניהול תקציב, לו''ז, תכולה, סיכונים, כ''א ועוד

 

שלב המעקב והבקרה

 • מעקב אחר ההתקדמות

 • בקרה תקציבית

 • בקרת לו''ז

 

שלב הסגירה

 • וודאו סיום כלל עבודות הפרויקט

 • סיום התקשרות חוזית

 • סגירת חשבונות סופיים

 • העברת הפרויקט לידי גורמי האחזקה

 

לאורך השנים אנו מנהלים פרויקטים בתחומים שונים, כגון: בנייה למגורים, כבישים, תחנות כוח, פרויקטים רכבתיים ועוד.