פרויקט מגורי חיילות

  • הקמת מתחם למגורי חיילות וקצינות - מגורים, מועדון, אזור מנוחה. המבנים מבוססים על מגוריות טרומיות של חברת אקרשטיין. כמו כן, בפרויקט הותקנה מערכת סולארית מתקדמת לחימום המים לצורך התייעלות אנרגטית.

  • לקוח ויזם: משרד הביטחון

  • היקף כספי של הפרויקט 5 מיליון ש"ח

  • לו''ז: 2013-2015

  • שירותים: תיאום הפרוגרמה עם הלקוח, ניהול וקידום תכנון, הכנת כתבי כמויות והזמנות לקבלנים, מעקב בקרה ופיקוח עליון בעת הביצוע, מסירת הפרויקט ללקוח.

1/4